قبلا ثبت نام کرده ام ورود

نوع ثبت نام

هر یک از افراد انسانی که دارای ایده فناورانه مستقلی می باشند،می توانند از این قسمت ثبت نام انجام دهند.

امکان ثبت نام در 2 بخش از 4 بخش نمایشگاه (ایده فناورانه و توسعه و تجاری سازی) برای متقاضیان حقیقی فراهم می باشد.

اطلاعات شخصی

اطلاعات کاربری